Vrch Pozvaky Na Dual

Rodičia siedmakov a ôsmakov – príďte sa aj vy pozrieť, ako môže študovať Vaše dieťa s duálnym vzdelávaním 
27.3.2018 od 8:00 do 14:00. Akcie sa zúčastnia siedmaci a ôsmaci z regiónu Malacky.

Pozvanka DualDay RRAZ