interreg hlavicka

Tlačová správa

Strieborná ekonomika výstava a veľtrh

Mediálny kontakt: Ema Vasiová, director@rdvegtc.eu

pozvanka_podnikatelia_SK zavazna prihlaska_vystava a veltrh_ _vyzva vystavovatelia

pozvanka_podnikatelia_SK

zavazna prihlaska_vystava a veltrh_

EZÚS Rába – Dunaj – Váh v spolupráci s Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány z Győru, Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno, Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec–Pezinok v rámci projektu s názvom „Silver economy“ (Strieborná ekonomika) (kód: SKHU/1601/4.1/164) realizuje výstavu a veľtrh v dňoch 20.-21. apríla 2018 v priestoroch Monoštorskej pevnosti. Na organizovanom podujatí sa môže zúčastniť vyše 125 vystavovateľov – predovšetkým z 3 maďarských (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest) žúp a z 3 slovenských krajov (Bratislavský, Nitriansky, Trnavský). Príležitosť bezplatne sa prezentovať vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa naskytne podnikateľom a firmám, ktorí vyrábajú produkty a poskytujú služby určené staršej vekovej kategórii, či sami pôsobia vo veku 50+ ako vedúci firiem. Okrem iného sa jedná o nasledovné odvetvia:

 •          
  stravovanie, turizmus, cestovný ruch (napr. liečebné kúpele, wellness, reštauračné a hotelové ponuky šité na mieru pre dôchodcov, zľavnené pobyty)
 • voľný čas, šport, zdravý životný štýl (napr. kratšie výlety, dôchodcovské a seniorské kluby, kondičné cvičenia, fyzioterapia, masáže, akupunktúra)
 • kultúra, zábavný priemysel (napr. koncerty, hudobné a gastrofestivaly, vystúpenia, tanečné kurzy)
 • potravinársky priemysel (napr. miestne produkty, bezglukózové, bezlepkové a bezlaktózové potraviny, potraviny z dvora, reform a biopotraviny)
 • zdravotná starostlivosť (napr. zdravotné strediská, rehabilitačné strediská, kúpele, zdravotno-liečebné pomôcky a terapie, meradlá krvného tlaku, glukometre, ošetrovateľské zariadenia a vybavenia na zdvíhanie pacienta v domácej starostlivosti (napr. polohovateľná posteľ, antidekubitný matrac, toaletné kreslo, protišmykové madlo, vaňové vstupné madlo)
 • domáca ošetrovateľská starostlivosť
 • lieky, liečivé výrobky (napr. lieky na predpis, rastlinné produkty, vitamíny, doplnky výživy)
 • kozmetický priemysel (napr. kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, estetická stomatológia, plastická chirurgia)
 • módny priemysel
 • stavebníctvo (napr. bezbariérovosť, montáž výťahov, domovy dôchodcov, rekonštrukcia rodinných domov – prístavba, prestavba)
 • vzdelávanie, odborná príprava (napr. jazykové kurzy, E-administratíva, odborné vzdelávanie pre inteligentné domy)

 

 • telekomunikácie, elektronika a výpočtová technika, bezpečnostné, informačné a komunikačné technológie (napr. poplašné zariadenia, tiesňové volania, programy a softvér, inteligentné zariadenia, inteligentné domy)
 • banka, financie, poistenie, právne služby (napr. bankové účty pre dôchodcov, starobné a pohrebné poistenie)
 • doprava (napr. taxislužby alebo vozidlá prispôsobené potrebám starších ľudí, mopedy, invalidné vozíky, chodítka, vychádzkové palice, trojkolky, barle)
 • dobrovoľníctvo (napr. čítanie, turnaje, športové dni, turnaje pre starších)
 • sprostredkovanie práce (hľadanie zamestnania pre ľudí starších ako 50 rokov)
 • médiá (napr. tlačené alebo elektronické materiály s väčšími písmenami)

  Cieľom podujatia je poukázať na meniace sa spotrebiteľské správanie, možnosti nadviazania medzinárodných vzťahov a na fakt, že starnutie nie je hrozbou, ale šancou. Veková skupina 50+ tvoriaca trh striebornej ekonomiky je schopná stimulovať ekonomiku tým, že vytvára dopyt po nových produktoch a službách.

Výstava však nemusí byť užitočná len pre starších ľudí: jej sprievodné programy (kultúrne, hudobné a detské programy) predstavujú zaujímavú možnosť trávenia voľného času celej rodiny. Účasť na všetkých ponúkaných programoch v rámci podujatia (a taktiež aj na stálych výstavách v pevnosti) je bezplatná.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne prezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Bližšie informácie o podpore na www.skhu.eu).

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobilné číslo: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu  

interreg pata